Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

09.06.2020

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predĺžila termín na podávanie prihlášok do 31. júla 2020.

zdroj: https://fesrr.uniag.sk/sk/