Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekológie a environmentalistiky TUZVO

08.06.2020

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene predĺžila termín na podávanie prihlášok do 15.8.2020.

Zdroj: https://fee.tuzvo.sk/