Predĺžený termín podávania prihlášok

03.08.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rektorka VŠEMvs rozhodla predĺžiť termín na podanie prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium do 31.8.2020.

Zdroj: http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/term237n-na-podanie-prihl225%C5%A1ky-sme-pred%C4%BA%C5%BEili-do-3182020