Predĺžený termín podania prihlášky na Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach

03.06.2019

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach predĺžila termín na podávanie prihlášok. Prihlášky je možné zasielať do 15. júla 2019.

Zdroj: https://www.svf.tuke.sk/?p=6826