Predĺžený termín podania prihlášky na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

03.07.2018

Vážení uchádzači o štúdium,

oznamujeme Vám, že dekan fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predlžuje termín podania prihlášky na všetky študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia do 31. 08. 2018.

Zdroj: https://fberg.tuke.sk/sk/chcem-si-podat-prihlasku/