Predĺžený termín na podanie prihlášky Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

12.04.2023

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave predlžuje termín podávania prihlášok pre uchádzačov na I. (Bc.) stupeň štúdia do 15. 04. 2023.

Neplatí pre uchádzačov o študijného programu Zubná technika v dennej forme.