Predĺženie termínu prijímacieho konania Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

28.02.2018

Oznamujeme uchádzačom, že termín na podanie prihlášok je predĺžený do 30. marca 2018.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: http://pdf.truni.sk/aktuality?2018-02-26-prve-kolo-predlzene