Predĺženie termínu podávania prihlášok na PF PU v Prešove

03.04.2014

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove predĺžila termín podávania prihlášok na bakalársky a magisterský stupeň štúdia do 30. apríla 2014.