Predĺženie termínu podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici

03.04.2019

Grémium dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uznesením č. 38/2019 schválilo predĺženie termínu podávania prihlášok na 1. stupeň a 2. stupeň vysokoškolského štúdia do 30. apríla 2019.

Zdroj: https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/co-este-potrebujete-vediet/dolezite-terminy/