Predĺženie termínu podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

04.03.2019

Oznamujeme uchádzačom, že termín na podanie prihlášok je predĺžený do 31. marca 2019.

Zdroj: http://pdf.truni.sk/