Predĺženie termínu podávania prihlášok na Lesnícku fakultu TUZVO

02.04.2014

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene predlžuje termín prijímania prihlášok na štúdium v bakalárskych študijných programoch: Lesníctvo a Aplikovaná zoológia a poľovníctvo do 30. apríla 2014!