Predĺženie termínu podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

23.04.2019

Vážení uchádzači, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave rozhodlo o predĺžení termínu podávania prihlášok na bakalársky (okrem psychológie) stupeň štúdia a to do 31. 5. 2019.

Zdroj: http://ff.truni.sk/predlzenie-terminu-podavania-prihlasok-0