Predĺženie termínu podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

04.03.2019

Predĺžili sme termín podávania prihlášok na bakalársky (1.) a magisterský (2.) stupeň do 20. 4. 2019

Zdroj: http://ff.truni.sk/