Predĺženie termínu podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

28.02.2018

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že termín podávania prihlášok bol predĺžený do 27. 4. 2018

Zdroj: http://ff.truni.sk/aktuality/predlzenie-terminu-podavania-prihlasok