Predĺženie termínu podávania prihlášok na Divadelnú fakultu VŠMU

03.03.2021

Milí uchádzači a milé uchádzačky,

ešte do konca marca máte vďaka predĺženým termínom prihlasovania možnosť podávať si prihlášky na niektoré študijné programy Divadelnej fakulty VŠMU! Do 31. marca sa môžete hlásiť na študijný program herectvo, študijný program bábkarská tvorba (moduly bábkoherectvo, bábkarská réžia a dramaturgia, bábkarská scénografia a technológia) a študijný program divadelný manažment. Zároveň stále platí, že do 14. júna si môžete podať prihlášku na študijný program divadelné štúdiá. Viac informácií o podmienkach prijímacích pohovorov a podmienkach štúdia na Divadelnej fakulte VŠMU nájdete na https://df.vsmu.sk/studium/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium/

Zdroj: Martina Mašlárová (maslarova@vsmu.sk)