Predĺženie podávania prihlášok na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI

06.04.2018

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave predlžuje termín podávania prihlášok na všetky študijné programy do 30.4.2018.

Zdroj: http://fzsp.truni.sk/oznamy/predlzenie-podavania-prihlasok-0