Predĺženie podávania prihlášok

03.03.2015

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave predĺžila termín podávania prihlášok do 31.3.2015.