Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021

06.12.2019

Predmetom prípravného kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a svetových dejín, filozofie, psychológie, sociológie, základov práva a ústavného práva ako aj orientáciu v spoločensko-politickom dianí. Na záver prípravného kurzu účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať možnosť vypracovať vzorový skúšobný test.

Prípravný kurz: 21.3.2020 - 25.4.2020
(možnosť prihlásiť sa do 14.3.2020)

Zdroj: http://iuridica.truni.sk/oznamy/pripravny-kurz-na-prijimacie-skusky-na-akademicky-rok-20202021

Priložené dokumenty: