Pozícia Spojeného kráľovstva sa v programe Erasmus+ zatiaľ nemení

18.12.2020

V zmysle dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie vyplýva, že pozícia Spojeného kráľovstva sa v programe Erasmus+ v súčasnej fáze programu meniť nebude. Všetky prebiehajúce projekty budú pokračovať a realizovať svoje aktivity bez obmedzení až do svojho ukončenia. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Rezort školstva uvádza, že pri mobilitných projektoch v rámci Erasmus+ nedôjde k prerušeniu aktivít naplánovaných so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa bude naďalej zúčastňovať v aktuálne trvajúcich programoch (2014 – 2020). "Projekty, ktoré budú schválené v rámci poslednej výzvy 2020 v programovom období 2014 – 2020 a v ktorých budú vystupovať organizácie zo Spojeného kráľovstva ako partnerské, budú rovnako prebiehať bez obmedzení až do svojho ukončenia," dodal rezort školstva.

Študenti, ktorí chcú absolvovať v Spojenom kráľovstve pracovnú stáž Erasmus+, musia požiadať o vízum 5. úrovne (T5) s výnimkami, ktoré stanovuje vláda Spojeného kráľovstva. "Účasť a pozícia Spojeného kráľovstva v budúcom programe Erasmus+ 2021 – 2027 ostáva naďalej predmetom jednaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom," dodal rezort školstva.

Zdroj: https://www.skolske.sk/clanok/55376/pozicia-spojeneho-kralovstva-sa-v-programe-erasmus-zatial-nemeni