Používateľský prieskum pre pripravované elektronické služby v školstve pre študentov/absolventov vysokých škôl

22.03.2023

Vážení študenti a absolventi VŠ,


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) realizuje projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR, ktorý je súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Primárnym cieľom je optimalizovať a zefektívniť biznis procesy a priniesť občanovi, pedagogickému a odbornému zamestnancovi, podnikateľovi nové možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií v oblasti školstva.

Súčasťou realizácie projektu je aj používateľský prieskum pre študentov a absolventov VŠ, ktorého cieľom je zozbierať skúsenosti s používaním aktuálnych služieb aj v kontexte poskytovaných služieb pôžičiek, ako aj potreby a očakávania používateľov. Na základe Vašich skúseností s touto oblasťou a potenciálnym využívaním týchto služieb Vás oslovujeme a v prípade, ak máte záujem stať sa súčasťou tohto prieskumu, vyplňte prosím nasledujúci dotazník: https://forms.gle/4XTWFeMgWBPuuqaq7

Dotazník neslúži na overenie Vašich zručností, každá pripomienka je pre nás cennou informáciou k vylepšeniu navrhovaného portálu, resp. služieb. Ak chcete byť súčasťou tohto prieskumu, vyplňte prosím tento dotazník do 31.3.2023.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

zdroj: MŠVVaŠ SR, info@minedu.sk