PONUKA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ON LINE PREDNÁŠKY PRE ŠTUDENTOV

16.02.2021

Sme k dispozícii zorganizovať dva druhy podujatí!

Online rozhovory EP
Online rozhovory EP sú jednou z online aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Ide o 60-minútovu online prezentácie pre širokú verejnosť a pre študentov o právomociach, úlohe a aktivitách Európskeho parlamentu je možné do rozhovorov integrovať diskusiu s poslancom Európskeho parlamentu. Počet účastníkov 10-25.

Online rozhovory EP sú k dispozícii v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Účastníci sa môžu pripojte odkiaľkoľvek. Sú to jedinečné a na mieru šité prezentácie a sú ilustrované pútavou grafikou. V závislosti od záujmu vašej skupiny sa Online rozhovory EP môžu zamerať na niektoré z nasledujúcich tém:

• História a hodnoty Európskej únie;
• Štruktúra európskych inštitúcií a ich fungovanie;
• právomoci, zloženie, úloha, fungovanie a súčasné činnosti Európskeho parlamentu;
• vplyv Európskej únie na váš každodenný život;
• Prostriedky pre ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom pri zdieľaní vašich názorov a nápadov na dôležité témy EÚ


Online Európske semináre pre mládež
Online Európske semináre pre mládež sú jednou z digitálnych aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Online Európsky seminár pre mladých je 2-hodinová aktivita, ktorá je zvyčajne dostupná v angličtine, francúzštine alebo nemčine ale aj v slovenčine. Zaoberá sa príslušnými európskymi témami a zvyčajne obsahuje:

• Privítanie a úvod do Európskeho parlamentu a vysvetlenie, ako funguje európska demokracia a ako zlepšuje život občanov.
• Idea o laboratoria, kde nadnárodné podskupiny diskutujú o rôznych aspektoch témy seminára, identifikujú výzvy, predkladajú riešenia a hlasujú o návrhoch.
• Záverečné zasadnutie, na ktorom skupiny predstavia svoje najlepšie nápady poslancovi EP.

V prípade záujmu neváhajte ma kontaktovať. Viac informacii: https://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/visitor-offer/online/online-ep-talks

 

zdroj: Alena CARNA, Phone: +32.2.284 1548, Email alena.carna@europarl.europa.eu