Podporme Banskú Štiavnicu

10.05.2023

Ešte v marci tohto roku vyhlásilo Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica dobrovoľnú zbierku s názvom „Odstraňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici“.

Účelom využitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky je spolufinancovanie nákladov spojených s odstraňovaním následkov požiaru a obnova objektov zničených požiarom, ktorý v historickom centre mesta Banská Štiavnica vypukol dňa 18. 03. 2023.
Tí z vás, ktorí majú záujem prispieť do dobrovoľnej zbierky, môžu tak urobiť zasielaním finančných príspevkov na transparentný účet obce Mesto Banská Štiavnica vedený vo finančnom ústave VÚB, a. s., pobočka Banská Štiavnica, IBAN: SK54 0200 0000 0047 6069 8059.

Technická univerzita vo Zvolene sa hrdo hlási k svojim banskoštiavnickým historickým koreňom a k dedičstvu Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá v roku 1762 začala svoju vzdelávaciu púť na základe ediktu cisárovnej Márie Terézie Habsburskej. Naplňme tieto tradície aj činmi a pomôžme spoločne našimi príspevkami vstať centru Banskej Štiavnice z popola...

-JL-

Foto: Daniel Kubinský

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/podporme-bansku-stiavnicu