Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline: potvrdenie strednej školy sa na prihláške nevyžaduje

21.01.2021

Vážení maturanti, z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií UNIZA. V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia. Prihlášku je potrebné:

- vytlačiť,
- podpísať,
- naskenovať (fotka z mobilu),
- nahrať do systému Elektronická prihláška,
- prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky. 

Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu. Prihlášku Vám skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Vás oslovíme e-mailom.  

Zdroj: https://feit.uniza.sk/2021/01/oznam-pre-uchadzacov-potvrdenie-strednej-skoly-sa-na-prihlaske-nevyzaduje/