Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Zapísaným študentom na štúdium vo všetkých formách a stupňoch štúdia vráti fakulta poplatok za prijímacie konanie.

Pri podaní prihlášky na I. stupeň štúdia nevyžaduje fakulta potvrdenie výsledkov zo strednej školy a od lekára. Potvrdenia stačí doložiť ku dňu zápisu na štúdium.

Zdroj: https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=774&cHash=a1b779277559f35f97cc76f7e65af8c4