Otvorili sme brány pre záujemcov o štúdium

05.10.2018

Takmer tri stovky budúcich vysokoškolákov – študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií najmä z Košického a Prešovského kraja – sme v rámci Dňa otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítali v piatok 5. októbra 2018 v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc. Najväčší záujem bol už tradične o študijné odbory katedier anglistiky a amerikanistiky, psychológie a slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie. Katedra histórie pripravila 3. ročník úspešnej interaktívnej výstavy – tentoraz pod názvom Dejiny tvoríš Ty. Návštevníci z radov maturantov, organizovaných skupín žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti, sa mohli vďaka nej „vrátiť“ do minulého storočia a pripomenúť si najvýznamnejšie medzníky (spojené najmä s „osudovými osmičkami“) našej modernej histórie. Atmosféru minulosti umocnili aj vystavené automobilové veterány, dobová hudobná produkcia či autentické odevy, aké nosili naši predkovia v priebehu 20. storočia.

Zdroj: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/dod-upjs-2018/