Online DOD na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

28.01.2021

Všetko čo budeš potrebovať je počítač alebo mobil a pripojenie na internet. Potom už len stačí kliknúť na ten správny link a sledovať online program, ktorý si pre Teba naše fakulty a katedry pripravili. 

Sleduj webovú stránku univerzity, jednotlivých fakúlt a naše sociálne siete a zistíš všetky potrebné informácie pre Tvoje rozhodovanie.

Lekárska fakulta – najstaršia fakulta našej univerzity sa Ti predstaví 4. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Lekárskej fakulty @upjslf
PROGRAM

Prírodovedecká fakulta – zaujímavý program na Teba čaká 4. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Prírodovedeckej fakulty @pfupjs
→ PROGRAM (bude doplnený)

Právnická fakulta – sa Ti predstaví 2. marca 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Právnickej fakulty @upjspravnickafakulta
→ PROGRAM (bude doplnený)

Fakulta verejnej správy – otvorí svoje virtuálne dvere 17. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Fakulty verejnej správy @upjsfvs
→ PROGRAM (bude doplnený)

Filozofická fakulta – sa predstaví 12. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku @ffupjs
→ PROGRAM (bude doplnený)

Ústav telesnej výchovy a športu – otvorí svoje virtuálne dvere už 5. februára 2021 - všetky informácie hľadaj na webe pracoviska a Facebooku @utvs.upjs
 → PROGRAM (bude doplnený)

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/dod-online/