Odovzdali sme výťažok z predaja Univerzitného punču

17.12.2018

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD. dňa 14. 12. 2018  odovzdali výťažok z charitatívneho Univerzitného punču zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje MUDr. Pavlovi Bicianovi.

Tohtoročná suma šeku bola  4 168 eur.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli a podporili naše charitatívne podujatie a deťom z Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici za krásny darček pre našu univerzitu.

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/odovzdali-sme-vytazok-z-predaja-univerzitneho-puncu.html