Novoakreditovaný študijný program na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela

11.07.2018

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditovaný študijný program: aplikovaná chémia a forenzná prax v druhom stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 28. augusta 2018.

Zdroj: https://www.umb.sk/uchadzac/zakladne-infomacie/novoakreditovane-studijne-programy/novoakreditovany-studijny-program-na-fpv-umb.html