Nové partnerstvo s palestínskou univerzitou

24.05.2023

Dňa 22. mája 2023 sa na pôde UMB uskutočnilo stretnutie vedenia našej univerzity s predstaviteľmi palestínskej Al-Quds University – rektorom prof. Imadom Abu Kishekom, predsedom univerzitného senátu prof. Adnanom Lahhamom, prorektorom pre štúdium a riaditeľom IT centra excelentnosti dr. Ghassanom Al-Deekom a poradcom rektora p. Adnanom Ghaitom. Za UMB spolu s jej rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., prijali hostí aj prof. Ing. Peter Krištofík, PhD., poverený vykonávaním funkcie dekana Ekonomickej fakulty UMB, doc. Ing. Marek Drímal, PhD., poverený vykonávaním funkcie dekana Fakulty prírodných vied UMB a prof. Ing. Hussam Musa, PhD., vedúci Katedry financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB, ktorý hostí sprevádzal.

Univerzita Al-Quds bola založená v roku 1978. Hlavný areál univerzity sa nachádza v Abú Dis a ďalšie štyri areály sú v mestách Jeruzalem, Šejch Jarrah, Bejt Hanina a Rammalh (al-Bireh). Počas rokovania sa partneri zaujímali o vzdelávaciu, vedecko-výskumnú či projektovú činnosť UMB, ako aj o mobilitné programy, v rámci ktorých by bolo možné uskutočňovať obojstranné výmeny.

 

Rokovanie bolo zavŕšené podpisom Memoranda o porozumení, ktorým obaja rektori spečatili vyhliadky na spoluprácu oboch univerzít v ďalšom období. Počas pobytu palestínskej delegácie na UMB sa zrealizovali stretnutia aj na Ekonomickej fakulte a Fakulte prírodných vied.

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/nove-partnerstvo-s-palestinskou-univerzitou.html