Nová spolupráca s prestížnou ESCP Europe

13.10.2010
Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala dohodu o spolupráci s prestížnou ESCP Europe. Vďaka tejto spolupráci sa budú môcť aj slovenskí manažéri vzdelávať v úspešnom General Management Programme. Navyše, absolvovaním tohto štúdia splnia jeden z predpokladov na prijatie na European Executive MBA na ESCP Europe.

 

ESCP Europe je vysoko hodnotená škola manažmentu s medzinárodným pôsobením. Bola založená v roku 1819. V súčasnosti má ESCP Europe 5 campusov: Paríž, Londýn, Berlín, Madrid a Turín. Študentom a top manažérom z celého sveta ponúka táto škola unikátny model manažmentu, ktorý ich pripraví do budúcnosti v súlade s európskymi humanistickými hodnotami ako sú kreativita, história, kultúra, pružnosť a diverzita.

 

Podrobnejšie informácie o ponuke programu vzdelávania pre manažérov Všeobecný manažment (General Management Programme) získate na emailovej adrese bbs@euba.sk.

Viac informácií o ESCP Europe sa dozviete na http://www.escpeurope.eu

Viac informácií o Bratislavskej Business School EU nájdete na http://www.euba.sk/bbs