Nemecká veľvyslankyňa Barbara Wolf navštívila Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

01.07.2021

Nová veľvyslankyňa Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, Barbara Wolf, v rámci plánovanej cesty do Košíc, navštívila dňa 29.06.2021 Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Na jednej z najlepších slovenských výskumných univerzít jej excelenciu privítal rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD., a s vedúcou Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ, doc. PaedDr. Ingrid Puchalovou, PhD. Barbaru Wolf sprevádzal aj prof. Dr. Juraj Banský, honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach.  

    Veľvyslankyňa Wolf sa zaujímala o podmienky štúdia pre zahraničných študentov študujúcich na UPJŠ, o postoj UPJŠ k novele vysokoškolského zákona a k autonómii vysokých škôl na Slovensku. Témami stretnutia tiež bola výučba nemeckého jazyka, skúsenosti s jeho výukou na pôde Katedry germanistiky FF UPJŠ ako aj ďalšie možnosti akademickej spolupráce s DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Nemecká akademická výmenná služba).

    „Nemecko, jeden z najvýraznejších členov Európskej únie a významný ekonomický partner Slovenska, určuje trendy vo vzdelávaní i vedeckom výskume. Na našej univerzite študuje komunita nemeckých študentov, ktorým vytvárame podmienky vhodné pre ich kariérny rast. Na druhej strane pripravujeme slovenských študentov na dráhu učiteľov nemčiny, čo jej excelencia Barbara Wolf ocenila,“ povedal po stretnutí rektor UPJŠ, prof. Pavol Sovák.

Zdroj: https://www.upjs.sk/zo-zivota-upjs/25167/