Naša univerzita v rebríčku UniRank™ ôsma

12.02.2020

Podľa výsledkov hodnotenia UniRank 2020 sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre umiestnila na ôsmom mieste zo slovenských vysokých škôl. Oproti minulému roku si tak polepšila o dve priečky.
Do hodnotenia sa mohli dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá – akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie kurzov v dennej, externej alebo dištančnej forme.
Platforma uniRank™ je zaujímavá tým, že hodnotí aj sociálne siete univerzít. V jesennej edícii kategórie „Top Slovak Universities on Facebook – 2019 Facebook University Ranking“ UKF získala deviate miesto a v kategórii „Slovak Universities on Instagram – 2019 Instagram University Ranking“ siedme miesto, pričom v jarnej edícii to boli jedenásta a ôsma priečka.
UniRank™ je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. V hodnotení sa na rozdiel od iných rankingov nevychádza z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3712-nasa-univerzita-v-rebricku-unirank-osma