Národné projekty v školstve vytvárajú pracovné príležitosti v regiónoch

21.07.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v ostatných mesiacoch úspešne spustilo viacero národných projektov. Na rozdiel od obdobia bývalého vedenia rezortu a jeho priamo riadených organizácií už dnes môžeme hovoriť o stovkách novovytvorených pracovných príležitostí.
Napríklad Metodicko-pedagogické centrum v rokoch 2010 a 2011 cez projektovú činnosť vytvorilo 136 pracovných miest a podpísalo 1 372 dohôd o vykonaní práce. Počas pôsobenia novej riaditeľky vytvorila táto organizácia vďaka úspešným projektom financovaným z eurofondov 600 pracovných miest. Okrem toho v roku 2012 uzatvorila 2 694 dohôd o pracovnej činnosti a ďalších 1 341 dohôd bolo vytvorených v priebehu tohto roka.
Ústav informácií a prognóz školstva realizuje štyri národné projekty. V rámci národných projektov „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ“ neboli v rokoch 2010 a 2011 vytvorené žiadne pracovné príležitosti. V priebehu rokov 2012 a 2013 vzniklo v národnom projekte „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ 45 pracovných miest na plný úväzok a 154 pracovných miest na 70 hodín mesačne . V tomto projekte je plánovaný vznik ďalších minimálne 700 pracovných miest pre aktívnych učiteľov na území celého Slovenska. V rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ bolo doteraz vytvorených 41 pracovných pozícií.  Pričom šancu privyrobiť si získa aj 1 045 ľudí, ktorí budú pracovať na dohodu.
Národný ústav celoživotného vzdelávania uskutočňuje projekt s názvom „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“. Tento projekt až teraz vytvára pracovné príležitosti. Kým v rokoch 2010 a 2011 bol počet pracovných príležitostí na úrovni 0, dnes na projekte participuje na plný úväzok 94 ľudí, čiastočný úväzok má 40 a dohodu o pracovnej činnosti 79 ľudí.
„Na rozdiel od minulých rokov dnes môžeme konštatovať, že národné projekty v školstve sú v plnom prúde. Pomáhajú školstvu a vzdelávaniu a zároveň vytvárajú pracovné príležitosti. A čo je nemenej dôležité, ide o prácu v regiónoch. Toto sú konkrétne výsledky, na ktoré budeme nadväzovať ďalšími projektmi financovanými z eurofondov,“ konštatoval na margo bilancie vytvorených pracovných príležitostí minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.