Na UMB sa stredoškoláci na jeden deň stali časticovými fyzikmi

17.04.2019

Stredoškoláci sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi. Katedra fyziky na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici v uplynulých dňoch pre nich usporiadala po 15. raz podujatie Masterclasses - Majstrovské triedy z časticovej fyziky. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Univerzita privítala viac než stovku stredoškolákov z Banskobystrického a Žilinského kraja. Hlavným bodom programu bola praktická analýza dát nameraných v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v CERN-e. Podľa Strakovej sa účastníci s analýzou popasovali úspešne i vďaka podpore inštruktorov a prednáškam o elementárnych časticiach a experimentoch v časticovej fyzike, ktoré predniesli odborníci Boris Tomášik a Michal Mereš.

"Na záver programu sme sa videokonferenčne spojili s CERN-om a univerzitami v Lecce, Opave, Zaragoze, ako aj Brookhavenským národným laboratóriom v USA. Keďže všetci sme v ten deň pracovali na rovnakej analýze dát, porovnali sme si výsledky a študenti mali možnosť klásť fyzikom z CERN-u svoje otázky. Osobitosťou banskobystrických Masterclasses bola panelová diskusia, v ktorej sa budúci maturanti dozvedeli o možnostiach štúdia fyziky alebo učiteľstva tohto predmetu priamo od študentov a doktorandov rôznych slovenských a českých univerzít," priblížil profesor Tomášik z katedry fyziky.

Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/b-bystrica-na-umb-sa-stredoskolaci-n/48708-clanok.html