Ministerský kontrolný deň výstavby Univerzitnej knižnice

13.05.2010

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., si Vás dovoľuje pozvať na ministerský kontrolný deň výstavby Univerzitnej knižnice, za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja, ktorý sa uskutoční dňa 17. mája 2010 od 13,00 hod. v prednáškovej miestnosti D1 Pedagogickej fakulty, Areál UKF Zobor, Dražovská cesta 4, Nitra. Po ukončení podujatia Vás srdečne pozývam na čašu vína vo foyer Pedagogickej fakulty.