Minister školstva rokoval s vedením Simon Fraser Univerzity vo Vancouveri

30.03.2009

Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj navštívil s delegáciou MŠ SR v Kanade 30. marca 2009 Simon Fraser Univerzity (SFU) vo Vancouveri.
     Zástupcovia vysokých škôl Slovenska a Kanady si vymenili skúsenosti z riadenia a fungovania univerzít, ako aj prijímania študentov na vysokoškolské štúdium. Diskutovali o systéme agitácie a náboru študentov do škôl, možnosti ich uplatnenia po ukončení štúdia a o mobilite nielen v rámci fakúlt, ale aj v zahraničí.
     Zástupcovia vysokého školstva oboch krajín porovnali systém financovania štúdia na vysokých školách, podiel počtu študentov na príjmoch univerzity, rozdelenie vysokých škôl podľa zamerania, systém akreditácie, možnosti vysokých škôl venovať sa vlastnej podnikateľskej činnosti, ako aj úlohu vysokých škôl pripraviť študentov a absolventov na prax. Minister školstva Ján Mikolaj sa zaujímal o možnosti Slovákov študovať na SFU vo Vancouveri.

 

Zdroj: minedu.sk