MiniErasmus: jednodňový event

04.12.2020

V základných propozíciách projektu MiniErasmus organizácie Budúca Generácia Európy, o.z. sa dočítame: „Počas 4 dní stredoškoláci navštívia reálne prednášky a semináre na tej fakulte, ktorú si vybrali. Spoznajú študentov vysokých škôl a vysokoškolský život. Z ďalšieho programu organizácie Future Generation Europe (FGE) sa formou workshopov dozvedia informácie o možnostiach, ktoré ich čakajú, zároveň sa stretnú so zaujímavými osobnosťami, spoločnosťami.“  

V celodennom programe s desať minútovými prestávkami mali žiaci možnosť zoznámiť sa v prvom vstupe s filozofiou našej fakulty. V tejto časti nás reprezentovalo vedenie fakulty v zložení: pán dekan Stanislav Unčík, pani prodekanka Katarína Gajdošová a pán prodekan Peter Makýš. Po krátkej prestávke nasledovali dve interaktívne prednášky, ktoré priblížili záujemcom nielen určitý aspekt štúdia, ale i výskum v reálnej situácii. Lukáš Bosák z Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF odprezentoval prednášku s názvom: BIM a tvorba modelu s ukážkami, vizualizácia, virtuálna realita, 3D tlač. Prezentácia v powerpointe s ukážkami stavieb v 3D, s vizualizáciami, o virtuálnej realite s ďalším výstupom do 3D tlače. V závere upútali pozornosť ukážky „stavania stavieb s tabletom“, pri ktorých sme si zaručene všetci „popustili uzdu fantázie“ a predstavili si ten svoj – „dom snov...“ Ukážka výstupu z programu do 3D tlače bola dôslednou bodkou prednášateľa za prezentáciou. Veríme, že študenti ju sledovali s interesom. Presne tak, ako aj nasledujúcu prednášku Tibora Lieskovského z Katedry geodetických základov SvF na tému Geodézia na 4 kontinentoch, alebo geodézia a geoinformatika v službách archeológie. Pútavé rozprávanie o spôsobe vyhľadávania nálezísk obydlí, mestských štruktúr, chodníkov medzi budovami, ako i pozostatkov pyramíd v Sudáne, Egypte, v El Mirador v Guatemale...v tom je kúzlo všestranného odboru geodézia, pretože geodeti môžu spolupracovať na najrôznejších projektoch napr. v oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, hydrológie, archeológie či pri investičnej výstavbe. Môžu zameriavať diaľnice na Slovensku alebo spomínané pyramídy v Guatemale... Záverečné čísla, porovnávajúce pôvodné metódy mapovania (mapované 7 rokov/cca 18 000 bodov) so súčasným Laserovým skenom LiDAROM (čas mapovania 3 sekundy/cca 450 000 bodov) – doslova „vyrážali dych“, v tom pozitívnom slova zmysle...

Záverečný vstup zo Stavebnej fakulty bol v kompetencii študentov. Ich orientačná prednáška Q&A session zaujala. Sonka Gažíková, Ema Pavlíková, Michaela Ozanová a Ondrej Hanko aktívne, z vlastnej iniciatívy spracovali prezentáciu, v ktorej sa venovali – laboratóriám, ŠP, dôležitým dátumom, športu, voľným aktivitám a internátom. Nezabudli pripomenúť, že po 1. ročníku si na intrák musia „zarobiť“ dobrými známkami, resp. bodmi! Niektoré z nich môžu získať napr. aj darcovstvom krvi.

Verím, že jednodňový event priblížil fakultu študentom z mnohých stránok, čím dostali ten správny impulz pre ich prvé životne dôležité rozhodnutie o svojej profesijnej kariére.

Zdroj: https://www.svf.stuba.sk/sk/dianie-na-svf/minierasmus-jednodnovy-event.html?page_id=8225

V tomto roku to bolo takmer všetko inak... Pretrvávajúca pandémia koronavírusu zmenila spôsob prezentácie aj tohto podujatia a prešla – z prezenčnej formy do on-line. Zo štyroch dní sa zmenila na jednodňový event, na ktorom sa stredoškoláci dozvedeli odpovede na všetky zvedavé otázky priamo z pohodlia domova...