Medziuniverzitná strelecká súťaž o Putovné poháre rektora TUZVO

25.04.2018

V piatok 20. apríla 2018 sa na strelnici Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Sielnici uskutočnil 5. ročník medziuniverzitnej streleckej súťaže M 400, ktorú organizoval Poľovnícky krúžok pri TUZVO v spolupráci s Vysokoškolským lesníckym podnikom pod záštitou rektora TU vo Zvolene.

Súťaže sa zúčastnilo 17 strelcov   v súťaži jednotlivcov a 5 trojčlenných družstiev zložených zo študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Poľovníckeho  a Kynologického krúžku  domácej TUZVO. V súlade s pravidlami súťaže sa strieľalo na štyri rozličné terče, a to na líšku sediacu redukovanú, srnca redukovaného,   na kamzíka redukovaného a diviaka redukovaného. Na terče sa strieľalo zo vzdialenosti 50 metrov z rôznych polôh.

Riaditeľom súťaže bol Jozef Mlynárik. Výsledky vyhlásil riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD., a putovné poháre víťazom odovzdal prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef Drábek, CSc., v mene rektora TUZVO Dr. h.c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., Výsledky súťaže sú zverejnené v prílohe tejto aktuality.

-ĽB-

Foto: autor

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/medziuniverzitna-strelecka-sutaz-o-putovne-pohare-rektora-tuzvo