Martin „Pyco“ Rausch na katedre žurnalistiky

22.03.2011

Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre usporiadala workshop so známym moderátorom a hudobným dramaturgom Martinom „Pycom" Rauschom. Jeho stretnutie so študentmi bolo zamerané na analýzu audiovizuálnych i auditívnych médií. Nechýbali ani aktuálne informácie o príprave a realizácii veľkých mediálnych projektov na Slovensku (Slovensko hľadá SuperStar, Let's Dance, Slávik, Eurovízia, Česko-Slovensko má talent a ďalšie), o špecifikách práce v súkromných médiách a vo verejnoprávnej televízii, o osobnostných a profesionálnych predpokladoch moderátora. Workshop, založený na bezprostrednom dialógu hosťa a poslucháčov, sa stretol s pozitívnym ohlasom na oboch stranách. Študenti svoj záujem demonštrovali aj prostredníctvom veľkého množstva otázok, postrehov a pripomienok. Podujatia s mediálne známymi tvárami, ktoré pravidelne pripravuje katedra žurnalistiky, predstavujú atraktívny a efektívny spôsob prepojenia teoretickej a praktickej roviny žurnalistickej práce.