Letný tábor pre Slovákov zo západnej Európy a zámoria

19.08.2019

Tak ako po minulé roky aj tento rok Metodické centrum Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovalo vzdelávaciu aktivitu Učíme sa o Slovensku po slovensky. Aktivity sa zúčastnili deti z Anglicka, Írska, Ukrajiny, USA, Kanady, Talianska, Rakúska, Francúzka, Poľska, Švédska a Azerbajdžanu.

Počas 10 dní deti cestovali v čase a učili sa o rôznych obdobiach Slovenska. Spoznali Slovensko zhora z vrchov Kečka, Nová Hoľa a Zvolen. Historickou železničkou sa odviezli z Čierneho Balogu do Vydrovskej doliny, kde sa v lesníckom skanzene veľa naučili o lese a prírode. V Bojniciach navštívili zámok aj zoologickú záhradu. Počas výletu do Banskej Bystrice sa účastníci osviežili na mestskej plavárni a poznávali históriu Banskej Bystrice na krásnom námestí prostredníctvom poznávacej hry. Celým programom ich aj na tejto aktivite viedol Záznamník mladého krajana, ktorý špeciálne pre túto formu školy v prírode vypracovala absolventka doktorandského štúdia PdF UMB Mgr. Katarína Száková, PhD. Jednou zo zaujímavých aktivít bola tvorivá dielňa modrotlače v podaní Lucie Dovalovej. Gestorkou realizácie celej aktivity bola tiež absolventka UMB, dnes učiteľka z praxe Mgr. Miroslava Kozáková, ktorá viedla celý program aj realizačný tím. 

Jedným z dôležitých cieľov vzdelávacieho pobytu je dosiahnuť, aby zúčastnené deti zo zahraničia čím viac a aktívne komunikovali v slovenskom jazyku, zábavnou formou sa učili o Slovensku a spoznávali nových kamarátov - Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/letny-tabor-pre-slovakov-zo-zapadnej-europy-a-zamoria.html