Letná škola Ako kvalitne učiť na vysokej škole - výzva na prihlásenie sa!

03.03.2011

Fyzikálny ústav SAV v spolupráci s Asociáciou doktorandov Slovenska pripravil pre Vás letnú školu „Ako kvalitne učiť na vysokej škole". Letná škola sa uskutoční v inšpiratívnom prostredí Piešťan v dvoch termínoch, 3. - 11. júla 2011 a 14. - 22. augusta 2011. Je určená pre doktorandov a zamestnancov mimobratislavských univerzít a ústavov SAV do 5 rokov od obhájenia PhD, a to bez ohľadu na disciplínu. Účastníci by mali v súčasnosti učiť na VŠ, mať skúsenosť s vyučovaním na VŠ alebo v krátkom čase začať učiť na VŠ.
Letná škola bude zahŕňať témy ako motivácia študentov, vedenie seminárov a prednášok, hodnotenie študentov, príprava syláb kurzov a i. Letnú školu budú viesť skúsení slovenskí a zahraniční odborníci v oblasti VŠ vzdelávania, vrátane VŠ učiteľov s vynikajúcim renomé.
Prihlásiť sa na letnú školu môžete na webe projektu. Po registrácii na stránke stačí vyplniť základné údaje o vás, pridať krátky motivačný list, stručný popis princípov, ktorými sa riadite pri vyučovaní a priložiť sylaby niektorého z kurzov. V rámci prihlášky môžete označiť, ktorý z dvoch termínov letnej školy (3. - 11. 7. alebo 14. - 22. 8.) preferujete.
Uzávierka prijímania prihlášok je 3. marca 2011.
Účasť na letnej škole je bezplatná, organizátor hradí stravné aj ubytovanie počas trvania letnej školy, a to z grantu, ktorý pre organizáciu školy poskytol Európsky sociálny fond. Účastníci letnej školy získajú certifikát o absolvovaní s uvedením počtu kreditov. Keďže časť letnej školy bude vedená zahraničnými lektormi, od účastníkov sa očakáva dobrá znalosť anglického jazyka, a to hlavne schopnosť komunikovať ústne a porozumieť krátkym textom v angličtine. Očakávame, že po skončení letnej školy budú účastníci aplikovať do svojej učiteľskej praxe poznatky z letnej školy, k čomu im budú pomáhať bezplatné konzultácie s tútormi. Pre podporu inovovania vyučovania tiež ponúkame viacero štipendií.

Za organizačný tím - Mgr. Gabriela Pleschová, PhD., koordinátorka letnej školy