Letná škola - University of California, Berkeley

12.02.2010

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediný slovenský inštitucionálny partner renomovanej University of California, Berkeley Summer Sessions, ponúka študentom všetkých univerzít možnosť prihlásiť sa Letnú školu Berkeley s viac ako 500 kurzami v rámci 70 vedných disciplín.

Kurzy sa otvárajú v dátumoch od 24. mája 2010 do 13. augusta 2010.

University of California, založená v roku 1868, sa radí medzi popredné svetové vzdelávacie inštitúcie a svojími vzdelávacími a výskumnými kapacitami zastáva významné miesto v školskom systéme USA. Ponuka jej Letnej školy obsahuje viac ako 500 kurzov v 70 vedných disciplínach, vrátane cudzích jazykov, humanitných vied, sociálnych vied, architektúry, obchodu, podnikania, ekonómie, vzdelávania, inžinierstva, verejného zdravotníctva, umenia a mnoho ďalších.
V rámci programu Letnej školy Berkeley študent absolvuje 2 certifikované kurzy podľa vlastného výberu. Každý kurz zahŕňa 3 predmety. Výučba prebieha v trvaní 6, resp. 8 týždňov. Cena za 6 týždňový pobyt sa pohybuje na úrovni 4640 USD, v prípade 8 týždňového pobytu je to 4945 USD. V cene je zahrnutý registračný poplatok, servisný poplatok, školné, ubytovanie na campuse univerzity, učebnice a ostatné pomôcky.

Pre detailné informácie kliknite na http://summer.berkeley.edu/
V prípade záujmu o programové brožúry a ďalšie informácie ohľadne prihlasovania prosím kontaktujte Centrum severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom mailu cnas@euba.sk alebo osobne v budove rektorátu EU v Bratislave na E9.14.