Kurz deskriptívnej geometrie na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave

18.11.2020

Pre všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave pripravujeme intenzívny 2x2 hodinový kurz na pochopenie a precvičenie si základov deskriptívy, ktoré napomáhajú záujemcom o štúdium architektúry a urbanizmu zvládnuť časť prijímacích talentových skúšok.

Počas kurzu si precvičíš základné vedomosti princípov rovnobežného (kolmého) premietania a zobrazovacích metód (axonometria). Nadobudneš potrebné zručnosti v zobrazovaní základných útvarov. Riešené úlohy sú zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti, logického myslenia a technického vyjadrovania v  grafickej podobe. Kurz je vedený odborníkmi Fakulty architektúry a dizajnu STU. Jednotlivé úlohy budú priebežne konzultované a poradíme na čom ešte máš pracovať.

 

Termín: 10. a 17. decembra 2020 od 17:00 do 19:00 hod.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom registračného formulára na: https://forms.gle/VCiX68UXG5tUJKfq7
Formulár bude zverejnený aj na stránke www.fa.stuba.sk.  Po prihlásení sa prostredníctvom formulára budete automaticky zaradená/ý do kurzu. Ostatné podrobnejšie informácie Vám budú zaslané najneskôr do 6.12.2020.

V cene je zahrnuté 2x2 hodinové pedagogické vedenie. Kurzy sú určené pre záujemcov o študijný odbor Architektúra a urbanizmus.

Cena kurzu je 30,- eur.

Zdroj: https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/kurz-deskriptivnej-geometrie.html?page_id=8215