Kam na vysokú školu 2020

06.02.2020

Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 4. februára 2020 v priestoroch hotela Lux za účasti predstaviteľov vysokých škôl a študentov zo Slovenska i zo zahraničia.
Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici zastupovali pracovníčky študijného oddelenia a študenti všetkých študijných odborov dennej formy bakalárskeho štúdia. Študenti mali pripravené praktické ukážky prezentujúce príslušný študijný odbor, realizovali zdravotno-výchovné pôsobenie a nemali problém adekvátne odpovedať na otázky zo strany záujemcov o štúdium na našej fakulte.
Vedenie fakulty ďakuje všetkým zúčastneným za jej vzornú reprezentáciu na danom podujatí.

Zdroj: https://fzszu.sk/blog/2020/02/04/kam-na-vysoku-skolu-2020/