Jesika Pirová: Absolventská stáž mi otvorila dvere do pracovného života

03.07.2023

Mgr. Jesika Pirová u nás čerstvo absolvovala študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy. Využila Erasmus a vďaka nemu sa dostala na absolventskú stáž. Prinášame vám jej postrehy. Neváhajte aj vy využiť podobnú možnosť, ktorú vám ponúka práve Erasmus.

Nové skúsenosti z učiteľského odboru neďaleko Sevilly
Začiatkom minulého roka som sa rozhodla, že si chcem rozšíriť poznatky a načerpať nové skúsenosti z učiteľského odboru, ktorý som vyštudovala. Cez webovú stránku erasmusintern.org som oslovila jazykové školy v zahraničí so záujmom práce ako učiteľka anglického jazyka. Vybrala som si akadémiu v menšom meste na juhu Španielska, ktoré sa nazýva Jerez de la Frontera a nachádza sa blízko, hlavného mesta Andalúzie, Sevilly.

Po príchode na akadémiu sme absolvovali tréning a úvodné školenie. Školenie avšak neskončilo len pri príchode. Naša mentorka a zároveň riaditeľka akadémie sa nám venovala počas celého pôsobenia na prijímajúcej inštitúcii. Pravidelne sme dostávali spätnú väzbu a rady ako uplatniť naše poznatky v praxi. Povinnosťami každého internistu v tejto konkrétnej inštitúcii bolo: pripravovať si plány vyučovacích hodín a následne ich realizovanie, v podobe učenia žiakov rôznych vekových kategórií; pozorovanie vyučovania našich kolegov a asistovanie im pri výučbe; opravovanie prác študentov; zhotovovanie hodnotení študentov či organizovanie stretnutí s rodičmi.

Čo všetko mi priniesla stáž?
Táto stáž patrí k mojim najlepším rozhodnutiam v živote! Naučila som sa mnoho nového, ako napríklad: učenie podľa overených metodológii; využívanie zaujímavých softvérov a internetových programov; pripravovanie študentov na certifikované skúšky; či využívanie zážitkových foriem vo vyučovaní, ktoré verím, že aplikujem i v mojom budúcom pracovnom živote. Okrem profesionálnych zručností som posilnila i svoje osobnostné a naučila som sa ako zvládať situácie, ktoré si vyžadujú flexibilitu a kreatívnosť. Takisto som využila možnosť pobytu v cudzej krajine na to, aby som sa začala učiť nový cudzí jazyk a postupne sa zdokonaľovala v jeho používaní.

Práca s ľuďmi z celého sveta
Naviac som spoznala nových ľudí a mala možnosť pracovať s kolegami z celého sveta, ktorí sa stali mojimi novými priateľmi. Každodenná komunikácia v cudzom jazyku zvýšila moje sebavedomia a šance nadviazať nové kontakty. Taktiež mám nezabudnuteľné zážitky z cestovania, spoznávania cudzej krajiny, kultúry a jej zvykov.

Absolventská stáž mi otvorila dvere do pracovného života, s istotou a prehľadom čo ma v budúcom zamestnaní čaká. Som veľmi vďačná za moje prvotné pracovné skúsenosti a bez váhania by som odporučila stáž absolvovať každému, kto sa chce po štúdiu ďalej profesionálne rozvíjať.

Zdroj: https://www.truni.sk/news/jesika-pirova-absolventska-staz-mi-otvorila-dvere-do-pracovneho-zivota