IT v Nitre: Stredoškoláci súťažili v programovaní

03.05.2021

Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied sa tento rok po druhýkrát uskutočnila programátorská súťaž pre stredoškolákov IT v Nitre.

Súťaž je určená pre všetkých študentov, ktorí majú radi programovanie a sú zruční v písaní programov v programovacích jazykoch Python alebo C. Súťaž dopĺňa paletu programátorských súťaží na Slovensku tak, aby oslovila čo najviac študentov. Tomu sú prispôsobené jednoduché pravidlá a forma účasti – súťaž sa organizuje ako jednorazová udalosť v jeden deň, prebieha v systéme PRISCILLA s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Súťažiaci študenti riešia v časovom limite 90 minút desať algoritmických úloh, pričom okrem správnosti záleží aj na rýchlosti riešenia, za čas môžu súťažiaci získať cenné bodové bonifikácie.
Súťaž sa uskutočnila online 22. apríla 2021. Organizátorov potešil záujem študentov z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 87 študentov zo 14 škôl z Bratislavy, Trnavy, Hlohovca, Nitry, Vrábel, Levíc, Prievidze, Zvolena, Rožňavy a Košíc.

Diplom úspešného riešiteľa súťaže získalo 32 súťažiacich.

Víťazmi sa stali:

miesto Jakub Konc Gymnázium Párovská Nitra
miesto Gabriela Chutňáková Gymnázium Angely Merici Trnava / GAM
miesto Adam Lopatka Gymnázium Angely Merici Trnava / GAM
Samuel Ján Mucha Gymnázium Párovská Nitra
V súťaži škôl najlepšie priemerné výsledky dosiahli študenti z Gymnázia na Párovskej v Nitre, z Gymnázia vo Vrábľoch a zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Nitre.

Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Viac informácií o súťaži a kompletné výsledky sú zverejnené na stránke súťaže.


Súťaž IT v Nitre bola podporená v rámci projektu FITPED a projektu KEGA 029UKF-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov. Projekt FITPED bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu ERASMUS+ 2018, KA2, číslo projektu: 2018-1-SK01-KA203-046382.

Zdroj: https://www.fpv.ukf.sk/sk/fakulta/uradna-tabula/hlavne-spravy/1309-it-v-nitre-stredoskolaci-sutazili-v-programovani