Interaktívne cudzojazyčné stretnutia napomôžu aj pri rozhodovaní: kam na výšku?

23.11.2020

Nakoľko momentálna situácia neumožňuje osobnú návštevu stredných škôl tak, ako sme boli na to zvyknutí, naše stretnutia prešli v záujme obmedzenia osobného kontaktu akosi prirodzene do online komunikácie.

Katedra jazykov Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave v tomto smere aktívne oslovila stredné školy na Slovensku s cieľom priblížiť žiakom vybrané odborné stavbárske témy, ktoré obsahovo úzko súvisia s ponukou študijných programov bakalárskeho štúdia. Sumár cudzojazyčných online hodín môže byť takto nápomocný nielen tým stredoškolákom, ktorí sa chcú zlepšiť v kreatívnom vyjadrovaní v cudzom jazyku, ale i tým, ktorí sa budú rozhodovať pre ďalšie vysokoškolské štúdium. Tí, takpovediac nahliadnu do tematického zamerania našej fakulty.

Prvé takéto cudzojazyčné interaktívne stretnutie sa konalo v uplynulú stredu 19.11.2020 pod vedením Mgr. Ediny Borovskej, PhD. Úvodnej vyučovacej hodiny sa zúčastnili žiaci z Gymnázia zo Spišskej Novej Vsi. A boli naozaj nadšení! Vedenie školy, ale i žiaci prejavili záujem aj o ďalšie online vyučovacie hodiny, prostredníctvom ktorých si zlepšia svoje jazykové znalosti, výslovnosť a tvorivú komunikáciu v cudzom jazyku. Je to jedinečná príležitosť ako nielen získať, ale si aj upevniť a prehĺbiť nové znalosti z nových tém.

Pre veľký záujem stredných škôl o interaktívne online hodiny zorganizuje Katedra jazykov SvF ďalšie informatívne stretnutia v anglickom a v nemeckom jazyku. Naplánované sú už vyučovacie hodiny s gymnáziami z Bratislavy a z Nitry.

Zdroj: https://www.svf.stuba.sk/sk/dianie-na-svf/interaktivne-cudzojazycne-stretnutia-napomozu-aj-pri-rozhodovani-kam-na-vysku.html?page_id=8219