Informačný deň na EU v Bratislave (I. stupeň - Bc.)

21.01.2021

Zaujímaš sa o štúdium na EU v Bratislave a máš otázky ku konkrétnej fakulte alebo študijnému programu? 
 

Každá fakulta EU v Bratislave si aj pre teba pripravila Online informačný deň, aby si sa vedel opýtať, čo ťa zaujíma.

 

TERMÍNY ONLINE INFORMAČNÝCH DNÍ:

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA - 22. január 2021 13:00 - 14:00

Viac informácií: https://nhf.euba.sk/dod

OBCHODNÁ FAKULTA - 5. február 2021 14:00 - 17:00

Viac informácií https://of.euba.sk/dod

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY - 10. február 2021 13:00 - 15:00 

Viac informácií https://fhi.euba.sk

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU - 18. február 2021 od 16:45 

Viac informácií https://fpm.euba.sk

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV - 12. február 2021 13:00 - 15:00  

Viac informácií https://fmv.euba.sk

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV - 19. február 2021 15:00 - 17:00 

Viac informácií https://faj.euba.sk

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH - 11. február 2021 od 10:00

Viac informácií https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/informacny-den

Zdroj: https://euba.sk/uchadzac/informacny-den-na-eu-v-bratislave/informacny-den-na-eu-v-bratislave-bc