Informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky

10.01.2012

Informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky:

  • Možnosť podania elektronickej prihlášky z centrálneho portálu závisí v plnej miere od vysokej školy. 
  • Ak vysoká škola, na ktorú si chcete podať prihlášku, nie je v zozname vysokých škôl, ktoré majú v tabuľke v stĺpci "Úroveň zapojenia" uvedené čiastočná alebo úplná úroveň, môžete si prihlášku z centrálneho portálu podať iba v tlačenej forme.
  • Zoznam vysokých škôl a úroveň pripojenia k elektronickému preberaniu údajov je uvedený tu: http://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie.
  • Pozornosť je potrebné venovať výške poplatku, nakoľko vytlačenie prihlášky a jej zaslanie klasickou poštou sa nechápe ako elektronická prihláška (údaje uchádzača musí škola nanovo zadať do systému).