Informácie k elektronickej prihláške

12.01.2011

Základné informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky:

  • Možnosť podania elektronickej prihlášky z centrálneho portálu závisí v plnej miere od vysokej školy.
  • Ak vysoká škola, na ktorú si chcete podať prihlášku, nie je v zozname vysokých škôl, ktoré majú v tabuľke v stĺpci "Úroveň zapojenia" uvedené čiastočná alebo úplná úroveň, môžete si prihlášku z centrálneho portálu podať iba v tlačenej forme.
  • Zoznam vysokých škôl a úroveň pripojenia k elektronickému preberaniu údajov je uvedený tu: http://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie.
  • Pozornosť je potrebné venovať výške poplatku, nakoľko vytlačenie prihlášky a jej zaslanie klasickou poštou sa nechápe ako elektronická prihláška (údaje uchádzača musí škola nanovo zadať do systému).
  • Aj pre tlačenú formu platia pokyny vysokej školy, resp. fakulty, na ktorú sa hlásite. Napr. niektoré vysoké školy nepožadujú za záväzné uvádzať výsledky zo strednej školy, preto nie je potrebné potvrdenie strednejj školy. Naopak, niektoré vysoké školy to vyžadujú.